مهاجرت به کشور آذربایجان

اقامت دائم آذربایجان

اقامت دائم آذربایجان

آذربایجان اگرچه مقصد محبوبی برای مهاجران نیست، اما اخیرا استقبال زیادی نسبت به اخذ اقامت دائم آذربایجان شکل گرفته است. چراکه رونق صنعت نفت، موجب بهبود وضعیت اقتصادی و برنامه های توسعه ای در آذربایجان شده است. این موضوع حتی باعث بهبود قدرت پاسپورت آذربایجان شده است، به نحوی که شهروندان آذربایجانی اکنون در هنگام ورود به 63 کشور و منطقه بدون روادید یا ویزا دسترسی دارند، که بر اساس شاخص محدودیت های ویزای هنلی، پاسپورت آذربایجان از نظر آزادی سفر در رتبه 72 قرار دارد. متقاضیانی که علاقه مند به اخذ اقامت دائم در آذربایجان هستند، می توانند در گفتگو با کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت، چالش های مرتبط با این موضوع را حل نمایند.

اطلاعاتی پیرامون انواع اقامت در آذربایجان

نخستین نکته ای که در مورد اقامت در آذربایجان به آن باید اشاره کرد، این واقعیت است که اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که در خاک جمهوری آذربایجان اقامت دارند، باید اهداف اعلام شده از ورود خود را رعایت کرده و پس از انقضای مدت تعیین شده خاک کشور را ترک کنند. مدت اقامت موقت اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که با ویزا وارد جمهوری آذربایجان می شوند، نمی تواند بیشتر از مدت اقامت درج شده در ویزا باشد، در حالی که مدت اقامت موقت افرادی که با رژیم بدون ویزا وارد جمهوری آذربایجان می شوند، نمی تواند بیش از 90 روز باشد به استثنای مواردی که در قراردادهای بین المللی که جمهوری آذربایجان طرف آن است، پیش بینی شده است. در صورتی که مدت اقامت اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت در کشور تمدید نشود، اجازه اقامت موقت به آنها اعطاء نمی شود.

در صورت خاتمه تابعیت جمهوری آذربایجان که تابعیت سایر ایالت ها را همراه با تابعیت جمهوری آذربایجان دارد، آن شخص باید ظرف 30 روز از تاریخ دریافت اطلاعات رسمی کشور را ترک کند. در صورت وجود دلایل مربوط طبق ماده 45 این قانون برای اخذ مجوز اقامت موقت در خاک جمهوری آذربایجان باید از مقام اجرایی ذیربط درخواست نماید. در طول دوره رسیدگی به چنین درخواستی، اقامت موقت فرد در قلمرو جمهوری آذربایجان قانونی تلقی می شود. در صورت درخواست قانونی کارمندان اداره مهاجرت دولتی جمهوری آذربایجان، اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت باید مدارک هویتی خود و همچنین مدارکی که اقامت یا اقامت قانونی خود را در قلمرو جمهوری آذربایجان تأیید می کند، ارائه دهند.

قواعد تایید اقامت دائم در آذربایجان

اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت باید با ارائه مدارک مورد نیاز برای تمدید مدت اقامت موقت حداقل 3 روز کاری (به استثنای موارد توقف اضطراری در طول عبور ترانزیت) قبل از انقضای مدت اقامت موقت خود به اداره مهاجرت دولتی جمهوری آذربایجان مراجعه کنند.

دوره ماندن مدت اقامت موقت اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت در جمهوری آذربایجان در موارد فوق قابل تمدید است:

 • در صورت نیاز به درمان فوری پزشکی در قلمرو جمهوری آذربایجان
 • در صورت بیماری شدید یا فوت یکی از بستگان نزدیک ساکن جمهوری آذربایجان
 • در صورت وجود درخواست موجه مبنی بر ناتمام ماندن آثار مورد نظر توسط اتباع خارجی

موارد دیگر شامل تمدید مدت اقامت موقت پدر، مادر، شوهر (زن)، فرزند، برادر، خواهر فرد خارجی یا بدون تابعیت در جمهوری آذربایجان است. البته باید این نکته را در نظر داشت که مدت اقامت موقت اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت در جمهوری آذربایجان تا 60 روز قابل تمدید است. در صورتی که کمتر از یک ماه تا پایان گذرنامه یا سایر مدارک عبوری اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت باقی بماند، مدت اقامت موقت آنها در کشور تمدید نمی شود. اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت با مدت اقامت موقت در جمهوری آذربایجان می توانند با ارائه پاسپورت یا سایر مدارک گذرگاه مرزی خود و همچنین تصمیم در مورد تمدید مدت اقامت موقت، از گذرگاه های مرزی دولتی کشور را ترک کنند.

قواعد تایید اقامت دائم در آذربایجان

مدارک تمدید اقامت دائم در آذربایجان

اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت باید مدارک زیر را برای تمدید مدت اقامت موقت در خاک جمهوری آذربایجان ارائه دهند:

 • نمونه فرم درخواست تایید شده توسط کابینه وزیران جمهوری آذربایجان
 • کپی گذرنامه یا سایر اسناد گذرگاه مرزی
 • کپی محضری شناسنامه یا سایر مدارک مشابه آن (برای افراد زیر 18 سال بدون پاسپورت)
 • سندی که وجود مواردی را برای تمدید مدت اقامت موقت تایید کند.
 • 2 عکس در سایز 3.5 در 4.5 سانتی متر
 • سند منطقه مسکونی که در آن شخص باید در آن ثبت نام کند.
 • کپی شناسنامه شخصی که محل سکونت را در اختیار فرد خارجی یا بی تابعیت قرار می دهد.
 • رسید گواهی پرداخت هزینه دولتی
 • رونوشت گذرنامه یا سند دیگر گذرگاه مرزی
 • سند محل مسکونی که فرد خارجی یا بدون تابعیت باید در آن به ثبت رسیده باشد.
 • همچنین کپی مدرک هویتی شخصی که منطقه مسکونی را به فرد خارجی یا بدون تابعیت ارائه می دهد.

در تصویر زیر به سایر جزئیات تبصره های مرتبط با مدارک اقامتی در آذربایجان اشاره شده است:

تابعیت راهی برای اخذ اقامت دائم آذربایجان

یکی از مواردی که می تواند زمینه اقامت دائم در آذربایجان را فراهم کند، اقدام برای تابعیت است. بر این اساس و طبق قانون آذربایجان اتباع خارجی یا بدون تابعیت که در 5 سال گذشته بطور دائم و بدون وقفه در خاک جمهوری آذربایجان اقامت داشته و دارای منبع درآمد قانونی بوده و متعهد به رعایت قانون اساسی و قوانین آذربایجان می باشند و همچنین مدرکی مبنی بر تأیید خود ارائه می دهند، می توانند اقامت دائم کسب کنند. در این موارد دانش فرد به زبان دولتی، بدون در نظر گرفتن منشاء، وضعیت اجتماعی و دارایی، نژاد و ملیت، جنسیت، سوابق تحصیلی، زبان، دیدگاه های مذهبی، سیاسی، ممکن است با درخواست خود به تابعیت جمهوری آذربایجان پذیرفته شود.

مدت اقامت بدون وقفه در خاک جمهوری آذربایجان تنها در صورتی بدون وقفه شناخته می شود که فرد حداکثر 3 ماه در یک سال در خارج از آذربایجان بوده باشد. نکته دیگر مرتبط با این موضوع این است که اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت می توانند بدون توجه به شرایط اقامت در جمهوری آذربایجان به تابعیت جمهوری آذربایجان پذیرفته شوند. در موارد استثنایی، در صورتی که افراد دارای منافع خاصی برای جمهوری آذربایجان باشند، همچنین افرادی که خدمات بزرگی برای جمهوری آذربایجان انجام داده باشند بدون توجه به شرایط اقامت در جمهوری آذربایجان می توانند تابعیت جمهوری آذربایجان را دریافت کنند.

تابعیت فرزندان جهت اخذ اقامت دائم آذربایجان

در قوانین آذربایجان بندی قانونی تحت عنوان قانون (C) وجود دارد که مرتبط با اخذ اقامت دائم فرزندان در آذربایجان است. این قانون تابعیت به صراحت وضعیتی را تنظیم نمی کند که هر 2 طرف قبل از اینکه فرزند تابعیت جمهوری آذربایجان را به دست آورد، تابعیت خود را ترک کرده باشند. این قانون تصریح می‌کند که در صورت انصراف والدین کودک از تابعیت آذربایجان، تابعیت آذربایجانی کودک می‌تواند حفظ شود و یا فرزند می‌تواند با تایید والدین دیگر تابعیت خود را تغییر دهد. با این حال، قوانین تعیین تعلق یک فرد به تابعیت آذربایجان، شرایط خاصی را مشخص می کند که در آن تابعیت ممکن است به رسمیت شناخته شود. یکی از این مواقع این است که والدین کودک تابعیت آذربایجان خود را ترک کرده اند.

بر اساس ماده 4.1.1. طبق قوانین مذکور، تعلق کودک به تابعیت آذربایجان زمانی قابل تشخیص است که یکی از والدین کودک همچنان شهروند آذربایجان باشد. از آنجایی که قانون تابعیت و قوانین، صلاحیت شهروندی و به رسمیت شناختن تابعیت آذربایجان را از طریق تشریفات اداری تنظیم می کند، می توان نتیجه گرفت که هر وضعیت دیگری که صریحا به عنوان دلیل تشخیص تعلق به تابعیت آذربایجان ذکر نشده باشد، دلیل امتناع تلقی می شود.

در جدول زیر به مدارک مورد نیاز جهت تسهیل فرآیند اقامت دائم فرزندان اشاره شده است:

ردیف مدارک تضمین اقامت دائم فرزندان
1رضایت محضری (محضری)
2کپی پاسپورت والدین (محضری)
3کپی سند ازدواج
4درخواست رضایت اطفال 14-18 سال (محضری)
5درج نام فرزندان صغیر
64 قطعه عکس 3 در 4

متقاضیان مهاجرت به آذربایجان جهت اخذ اقامت دائم این کشور و آشنایی با روند اداری انجام این کار، می توانند مسائل خود را با کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در میان بگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :