مهاجرت به کشور مجارستان

قوانین پناهندگی در مجارستان

قوانین پناهندگی در مجارستان

به جهت عدم آشنایی با قوانین پناهندگی در مجارستان دردسرهایی برای متقاضیان ایجاد شده است که در مقاله پیشرو به بررسی آنها می پردازیم. چراکه تمایل مجارستان به ادغام پناهندگان و مهاجران، یا اشاره به پناهندگان به عنوان زیرمجموعه ای از مهاجران، می تواند عواقب جدی برای زندگی و امنیت افرادی داشته باشد که از آزار و اذیت یا درگیری فرار می کنند. بدون تردید، همه افرادی که بین کشورها رفت و آمد می کنند، سزاوار احترام کامل هستند. با این حال، پناهندگان یک گروه خاص تعریف شده و حمایت شده در حقوق بین‌ الملل هستند، زیرا وضعیت کشور مبدأ آنها را غیرممکن می‌ کند تا به خانه خود بروند. با مطالعه محتوای این مقاله از سوی موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت و همچنین برقراری تماس با کارشناسان، می تواند به جوانب مختلف این موضوع آگاهی پیدا کنید.

اطلاعاتی درباره پناهندگی در مجارستان

قانون LV مصوب 1993 در مورد شهروندی مجارستان با هدف تقویت وابستگی و تعهد شهروندان مجارستانی به مجارستان است. این قانون یکپارچگی شهروندی در یک خانواده را ترویج می کند و هدف آن کاهش موارد بی تابعیتی است. این قانون کسب (و خاتمه) شهروندی مجارستان را از طریق حق، تابعیت یا سایر ابزارهای قانونی تنظیم می کند. این قانون در سال 2010 به طور اساسی اصلاح شد و این امکان را برای شهروندان غیر مجارستانی که فرزندان آنها مجارستانی بودند یا می‌توانند ثابت کنند که منشأ مجارستانی هستند، با شرایط ترجیحی تابعیت خود را فراهم می‌کرد، حتی اگر اقامت قانونی در مجارستان نداشته باشند یا هرگز اقامت قانونی نداشته باشند.

در کار این قانون، قانونی دیگر با عنوان CXXV در مجارستان وضع شده است. این قانون که بیشتر مرتبط با شرح حال شهروندان پناهنده است، بیان می کند که ارتقای فرصت های برابر وظیفه دولت است. این قانون زمینه‌هایی را که ممکن است در آن تبعیض رخ دهد، تعیین می‌ کند و بازیگران بالقوه و حوزه ‌های قابل اجرا همچون (استخدام، تأمین اجتماعی و مراقبت‌ های بهداشتی، مسکن، آموزش و پرورش، و کالاها و خدمات) را مشخص می‌کند. علاوه بر این، قانون فوق رویه هایی را که ممکن است به دنبال نقض اصل رفتار برابر آغاز شود، تنظیم می کند و نقش مرجع رفتار برابر و هیئت مشورتی آن را مشخص می کند.

نهادهای مرتبط با قوانین پناهندگی در مجارستان

با توجه به اینکه ادغام مهاجران یک حوزه سیاستی مستقل نیست، همه بازیگران دولتی احتمالا در زمینه های ادغام مرتبط با صلاحیت های خود دخیل هستند. با این حال، در عمل، وزارت کشور و اداره کل پلیس اتباع بیگانه را می توان به عنوان مقامات پیشرو در این زمینه در نظر گرفت. نقش مقامات محلی به طور رسمی مشخص نشده است. با این حال، آنها گهگاه در پروژه های مرتبط با ادغام مهاجران و ذینفعان حمایت بین المللی شرکت می کنند. بنابراین باید گفت که هیچ نهاد مشورتی در مورد ادغام در مجارستان وجود ندارد و با توجه به حمایت عمومی کمی که از مهاجران برای راهنمایی آنها از طریق خدماتی که واجد شرایط هستند، ارائه می شود، فعالیت ها و تحقیقات ادغام مهاجر عمدتا مبتنی بر پروژه بوده و توسط سازمان های غیر دولتی فعال در منطقه انجام می شود.

در واقع سازمان ‌های غیرانتفاعی و مقامات محلی در خصوص کار به مجارستان می ‌توانند از طریق چندین صندوق اتحادیه اروپا برای تأمین مالی درخواست دهند. با این حال، وجوه اداره شده توسط دولت برای پروژه های مرتبط با ادغام باز نیست. علاوه بر این، بودجه ملی و خصوصی در اختیار ارائه دهندگان خدمات و سایر ذینفعان قرار می گیرد تا پروژه هایی را که به ادغام مهاجران اختصاص داده شده است، انجام دهند. در سال های اخیر، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به تنها تامین کننده مالی خدمات ادغام مستقیم به ذینفعان حمایت بین المللی تبدیل شده است. گاهی اوقات، دولت برای ادغام گروه های خاصی از مهاجران مانند ونزوئلایی های مجارستانی و همچنین خانواده های مسیحی تحت آزار و اذیت که از کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا نقل مکان کرده اند، بودجه می دهد.

نهادهای مرتبط با قوانین پناهندگی در مجارستان

صندوق اروپایی حمایت از پناهندگی در مجارستان

اولویت های ادغام ملی شامل توسعه یک استراتژی ادغام ملی و طرح های ادغام محلی با هدف تسهیل دسترسی TCN به بازار کار، بهبود تصویر آنها و ترویج گفتگوی بین فرهنگی است. برای حمایت موارد فوق که بر زندگی پناهندگان اثرگذار است، صندوقی اروپایی تحت عنوان ESF در مجارستان با بیش از 4.6 میلیارد یورو از طریق 5 برنامه عملیاتی مختلف به مجارستان کمک می کند که 4 مورد از آنها شمول اجتماعی را در اولویت قرار می دهند. در ارتبط با این صندوق مقامات ملی مختلفی همکاری می کنند که عبارتند از:

  • برنامه عملیاتی توسعه منابع انسانی شامل وزارت ظرفیت های انسانی دبیرخانه دولتی سیاست توسعه اتحادیه اروپا
  • برنامه عملیاتی رقابتی مرکزی مجارستان
  • برنامه عملیاتی توسعه اقتصادی و نوآوری
  • برنامه عملیاتی توسعه مدیریت دولتی و خدمات ملکی

در تصویر زیر به سایر نهادهای همکار با صندوق اروپایی حمایت از پناهندگان در مجارستان اشاره شده است:

سایر نهادهای همکار با صندوق اروپایی حمایت از پناهندگان در مجارستان

نحوه برخورد دولت با پناهندگی در مجارستان

طی سال های اخیر مقامات مجارستانی برخورد خود را با مهاجران غیرقانونی تشدید نموده اند و فضای رسانه این کشور نشان می دهد که مقامات مجارستانی از مواضع ضد مهاجرت انبوه خود تسلیم نخواهند شد، اگرچه دادگاه اروپا تصمیم گرفت که مقررات (توقف منبع) خلاف قوانین اتحادیه اروپا است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی صادر شده توسط مقامات، مجارستان به حفاظت از مرزهای خود در برابر موج مهاجرانی که به نام آزادی و بقا از کشورهای خود فرار می کنند، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، زولتان کواچ، وزیر امور خارجه مجارستان، به نام جلوگیری از تبدیل شدن مجارستان به یک کشور مهاجر گفت که تا زمانی که دولت فعلی بر کشور حکومت کند، «منبع را متوقف کنید» موثر باقی خواهد ماند.

به عبارت دیگر، قاعده (Stop Soros) قانونی است که در سال 2018 توسط دولت مجارستان تصویب شده است که بازداشت افرادی را که به مهاجران کمک می کنند درخواست پناهندگی و درخواست مجوز اقامت در داخل کشور را انجام دهند، با مجازات تا یک سال زندان تنظیم می کند. اخیرا نخست وزیر مجارستان قطعنامه پیشنهادی لهستان را امضاء کرد که می گوید اتحادیه اروپا در حال گسترش بیش از حد اختیارات خود است و قوانین اتحادیه اروپا باید فقط در زمینه هایی اعمال شود که اتحادیه اروپا صلاحیت دارد. طبق این رویکرد، امروزه همه پناهجویان، به استثنای کودکان بدون همراه زیر 14 سال، مجبور هستند در تمام مدت پروسه پناهندگی خود در مناطق ترانزیت بمانند.

روند رسیدگی به پناهندگی در مجارستان

روند پناهندگی در مجارستان با ارزیابی اینکه آیا یک فرد تحت یک روش دوبلین قرار می گیرد یا خیر شروع می شود. اگر اینطور نباشد، NDGAP به بررسی اینکه آیا درخواست غیرقابل قبول است یا اینکه آیا باید در یک رویه شتاب گرفته تصمیم گیری شود، ادامه می دهد. تصمیم در این مورد ظرف 15 روز اتخاذ می شود. مهلت تشریفاتی برای صدور رای ماهوی 60 روز است. البته اصلاحیه قانون پناهندگی که در 1 ژانویه 2018 لازم الاجرا شد، مقرر می دارد که رئیس IAO سابق و اکنون NDGAP می تواند این محدودیت زمانی اداری را در یک نوبت قبل از انقضای آن حداکثر تا 21 روز تمدید کند.

همچنین در سال 2023، HHC مشاهده کرد که معمولا محدودیت ‌های زمانی در پرونده‌ های غیرقانونی رعایت می ‌شود، اما به دلیل مراحل رویه ‌ای فوق که در مهلت 60 روز حساب نمی‌ شوند. از سوی دیگر پرونده های کودکان بی سرپرست که قرار است طبق قانون دارای امتیاز باشند نیز همیشه در مهلت مقرر تصمیم گیری نمی شود. چراکه تاخیر در روند پناهندگی نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. از همین رو مواردی تدوین شد که تبصره هایی را برای عدم محدودیت زمانی وضع کرد.

وضعیت تفسیر قوانین پناهندگی در مجارستان

بخش 36 قانون پناهندگی و بخش 66 فرمان پناهندگی قوانین مربوط به حق استفاده از زبان مادری خود را در این روش و در مورد تکنیک های مصاحبه حساس به جنسیت تعیین می کند. متقاضی پناهندگی ممکن است از زبان مادری خود یا زبانی که می فهمد به صورت شفاهی و کتبی در طول پروسه پناهندگی خود استفاده کند. اگر درخواست پناهندگی به صورت شفاهی ارائه شود و پناهجو به مجارستانی صحبت نکند، مقام تعیین کننده باید مترجمی را ارائه دهد که به زبان مادری متقاضی یا زبان دیگری که آن شخص قابل درک است صحبت کند. اگر افسر پناهندگی به زبان مادری آن شخص یا زبان دیگری که برای او قابل درک است صحبت کند و پناهجو کتبا به نداشتن مترجم رضایت دهد، ممکن است نیازی به استفاده از مترجم نباشد.

در صورت درخواست متقاضی، مترجم و مصاحبه کننده همجنس باید ارائه شود، در صورتی که در نظر گرفته شود که این امر مانع از تکمیل روند پناهندگی نمی شود. برای پناهجویانی که با آزار و شکنجه جنسیتی مواجه هستند و چنین درخواستی را ارائه می کنند، این نامگذاری اجباری است. از سوی دیگر قوانین تفسیری، حق متقاضی را تضمین می‌ کند که یک افسر پرونده و مترجم جنسیت مورد نظر خود را به این دلیل که هویت جنسیتی او با جنسیت ثبت شده در پایگاه داده رسمی متفاوت است، درخواست کند. در ذیل نگارش این مقاله توسط موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت که هدف آن آگاهی بخشی در ارتباط با خطرات پناهندگی بود، شما می توانید برای جلوگیری از قرارگرفتن در معرض دردسرهای پناهندگی از تجارب ما بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :