مهاجرت سرمایه گذاری در مجارستان

ثبت شرکت در مجارستان

ثبت شرکت در مجارستان

مجارستان کشوری است که در سال 2004 بخشی از اتحادیه اروپا شد و همین عضو شدن موجب باز شدن فضای اقتصادی و ثبت شرکت در مجارستان شد. قانون اولیه در مورد قوانین شرکت ها در مجارستان، قانون 4 در سال 2006 است که در مورد انجمن های تجاری (قانون شرکت ها) است. انواع اصلی انجمن های تجاری تحت قانون شرکت ها، مشابه آنهایی هستند که در کشورهای اتحادیه اروپا تنظیم می شوند. امروزه رویه‌ های ایجاد، اعمال تغییرات در داده ‌ها و انحلال انجمن‌ های مجارستانی، ثبت شرکت و مراحل انحلال (قانون رویه ‌های شرکت) بر مبنای قوانین پس از عضو شدن در اتحادیه اروپا کنترل می‌ شود. با توجه به مسائل و الزامات اداری ثبت شرکت در مجارستان، متقاضیان می توانند پرسش ها و ابهامات خود را با موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در میان بگذارند.

قوانین ثبت شرکت با عنوان kft در مجارستان

طبق قوانین مجارستان یک Kft یک شرکت محدود شده توسط سهمیه یا سهام تجاری مشابه یک شرکت آلمانی GmbH است. نزدیکترین معادل انگلیسی یک شرکت با مسئولیت محدود خصوصی است. یک Kft می تواند متعلق به یک شخص باشد. با این حال، مقررات بیشتری وجود دارد که سطح بالاتری از مسئولیت را بر مالکان منفرد شرکت ها تحمیل می کند. حتی اگر مالک یک شرکت به طور کلی دارای مسئولیت محدود است، این قاعده ممکن است کنار گذاشته شود و مسئولیت نامحدودی بر مالک منفرد تحمیل شود. به عنوان مثال، اگر ثابت شود که مالک واحد، تجارتی را انجام می دهد که تأثیر نامطلوب درازمدت بر شرکت دارد و این واقعیت توسط دادگاه با ادعای طلبکار تأیید می شود، در قواعد مالکیتی تغییر ایجاد می شود. از همین رو یک Kft ممکن است یک یا چند دارنده عضو داشته باشد که شامل اشخاص حقیقی خارجی و اشخاص حقوقی خارجی باشد.

عضویت یک Kft با وارد کردن اسامی اعضاء در فهرست اعضایی که مدیران شرکت Kft نشان می دهد، محقق می شود و طبق قانون شرکت ها موظف به حفظ هستند. مگر اینکه در مفاد خاص اساسنامه شرکت Kft به نحو دیگری پیش بینی شده باشد، سهمیه دار در قبال تعهدات Kft مسئولیت دارد و به مقدار سهمیه آنها محدود می شود و سهمیه در یک Kft به جز با رضایت خود Kft در موارد خاص ذکر شده در قانون شرکت ها، غیر قابل تقسیم است و در صورت تقسیم باید به Forints یا همان ارز مجارستان تقسیم شود که نباید کمتر از 100000HUF (فورینت) باشد. حق رای و سود سهام را می توان در سند انجمن قید کرد، مشروط بر اینکه حداقل یک رای باید به ازای هر سهم 100000HUF (فورینت) اختصاص یابد.

قوانین مدیران ثبت شرکت kft در مجارستان

شرکت های تحت عنوان kft از این رو برای سرمایه گذاری جذاب است که به حداقل سرمایه اولیه پرداخت شده کمتری نیاز دارد و فقط باید 3 میلیون HUF (فورینت) پرداخت شود. رویه های فراخوانی مجمع عمومی و اتخاذ تصمیمات شرکتی معمولا در مورد Kft انعطاف پذیرتر هستند. اعضای یک Kft همچنین می توانند با استفاده از روش حل کتبی، قطعنامه های خاصی را بدون تشکیل جلسه اتخاذ کنند و از سوی دیگر یک Kft مدیران عامل دارد اما هیئت مدیره تصمیم گیرنده ندارد. مدیران یک Kft ممکن است تنها با قطعنامه ای که حداقل 75% از دارندگان سهمیه حمایت می کنند حذف شوند. در واقع نقش مدیر عامل یک Kft توسط قانون شرکت ها تنظیم می شود. مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره واجد شرایط به عنوان مدیر اجرایی یک شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره می تواند حق نمایندگی خود را در خصوص موضوعات خاص به کارکنان واگذار کند. مدیر عامل باید توسط مجمع اعضا انتخاب شود و انتصاب وی در هر زمان توسط همان ارگان شرکت قابل انصراف است. مدیر عامل می تواند به موجب قرارداد کار یا قرارداد مأموریتی به تعهدات خود عمل کند. تفاوت اصلی مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره با مدیر شرکت در این است که مدیر شرکت باید کارمند باشد و وظایف خود را با رعایت دستورات مدیر عامل انجام دهد. در غیر این صورت مدیر شرکت نیز حق دارد نمایندگی شرکت در مراجع و اشخاص ثالث را داشته باشد و از طرف شرکت اقدام و اسناد را امضاءکند.

قوانین مدیران ثبت شرکت kft در مجارستان

مزایا و مدارک ثبت شرکت در مجارستان

برای جذابیت ثبت شرکت در مجارستان می توان دلایل مختلفی برشمرد که عبارتند از نرخ های مالیات شرکتی پایین. در این مورد باید گفت که نرخ مالیات شرکت ها در مجارستان یکی از پایین ترین نرخ ها در اروپا است و از 10% تا 16% متغیر است. البته ثبت یک شرکت دریایی در مجارستان امکان پذیر نیست، زیرا شرکت ها ملزم به پرداخت مالیات بر سود به دست آمده هستند. از سوی دیگر این مزیت مهم وجود دارد که هیچ الزامی برای انتصاب یک شهروند به عنوان سهامدار یا مدیر وجود ندارد و شرکت ها می توانند به طور کامل تحت مالکیت و کنترل مدیران و سهامداران بین المللی باشند. علاوه بر این قانون شرکت بسیار شفاف و قابل درک است و یک سیستم بانکی بسیار کارآمد در مجارستان وجود دارد.

در مورد مدارک ثبت شرکت در مجارستان می توان گفت که متقاضیان به مدارک فوق نیازمند هستند:

  • یک آدرس ثبت شده
  • یک آدرس قانونی و تماس
  • اساسنامه شرکت
  • لیست سهامداران
  • حساب بانکی مجارستان

طبق این بند همه شرکت‌ های مجارستانی طبق قانون ملزم به افتتاح حساب بانکی در هفته اول تاسیس شرکت هستند. از سوی دیگر به حسابدار نیاز است، چراکه آنها بخشی از عوامل تشکیل شرکت هستند، زیرا مسئول ارائه گزارش های دوره ای به اداره مالیات، اداره آمار و چندین مقام دیگر خواهند بود.

مقایسه kft و rt برای ثبت شرکت در مجارستان

همانطور که پیشتر گفته شد kft یک شرکت با مسئولیت محدود است، اما در مجارستان انواع دیگری از شرکت ها تحت عناوین مشارکت عمومی kkt، مشارکت محدود Bt، شرکت خصوصی محدود با سهام Zrt، شرکت سهامی عام با سهام Nyrt و شرکت سهامی عام Rt ثبت می شوند. در شرکت های Rt هیئت مدیره متشکل از 3 تا 11 عضو است و اشخاص حقوقی نمی توانند مدیر باشند و از سوی دیگر نظارت بر کار توسط هیئت نظارت انجام می شود.

علاوه بر این سهام با نام و بی نام مجاز است و می تواند در فروش عمومی منتشر شود. در شرکت های KKt میزان حداقل سرمایه ثابت نیست و سرمایه به طور مساوی بین همه سهامداران تخصیص می یابد و مشارکت حداقل توسط 2 شریک ایجاد می شود و آنها مسئولیت بدهی ها و تعهدات را در شرایط مساوی و بدون محدودیت به عهده دارند. در این شرکت ها همچنین وضعیت و محل اقامت سهامداران مهم نیست. انتقال سهام به اشخاص ثالث بدون تصمیم مجمع عمومی ممنوع است.

در جدول زیر شرکت های ثبت شده در مجارستان تحت عنوان kft و Rt با هم مقایسه شده اند:

شرکت Rtشرکت Kft
مقدار سرمایه مجاز از 20 میلیون HUF (فورینت) است.میزان سرمایه مجاز از 30 میلیون شروع می شود.
30% مبلغ باید در زمان ثبت نام پرداخت شود.50% از کل مبلغ باید در زمان ثبت نام پرداخت شود.
ارزش دارایی های پولی و سایر دارایی ها باید توسط کارشناس مستقل مجارستان ارزیابی شود.دارایی‌ های پولی و پرداخت‌ های مربوط به سایر دارایی ‌ها باید توسط کارشناس مستقل از مجارستان ارزیابی شود.
تعداد سهامداران محدود نیست. مسئولیت با سهام سهامداران تعریف می شود.وضعیت و محل اقامت سهامداران مهم نیست.
وضعیت و محل اقامت سهامداران مهم نیست.حتی یک مدیر یا یک شخص حقوقی می تواند شرکت را اداره کند.

کلیاتی درباره ثبت شرکت در مجارستان

مرجعی که مسئول تشکیل شرکت در مجارستان است، دادگاه ثبت مجارستان است. قانون و اعتماد بین المللی در فرآیند ثبت شرکت از نزدیک با مقامات همکاری می کند. هزینه ثبت شرکت در مجارستان 1990$ (دلار) است و کل هزینه ثبت نام شامل بررسی جامع، ثبت شرکت، خدمات و گواهی می باشد. در مورد مدت زمان ثبت شرکت در مجارستان باید گفت که از1 هفته تا 4 هفته طول می کشد تا فرآیند تکمیل شود زیرا به نهاد تجاری بستگی دارد. از آنجایی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می توانند یک شرکت مجارستانی تاسیس یا خریداری کنند، رایج ترین گزینه برای ایجاد یک حضور تجاری در مجارستان، ایجاد یا تحصیل یک شرکت مستقر در مجارستان است. البته بر طبق قوانین مجارستان، شعبه واحد سازمانی یک شرکت خارجی است.

ایجاد شعبه یک گزینه مناسب برای سرمایه گذاران خارجی است که قصد دارند حضور تجاری مجارستانی را ایجاد کنند. با این حال، اختلاف حقوقی در مورد حدود ظرفیت قانونی شعب وجود دارد. از سوی دیگر سرمایه‌ گذاران خارجی می‌توانند با اشخاص حقیقی یا حقوقی مجارستان یک سرمایه‌ گذاری مشترک ایجاد کنند. در یک سرمایه ‌گذاری مشترک شرکتی، اعضا معمولا برای تنظیم حقوق و تعهدات خود توافقنامه سهامداران منعقد می‌ کنند. علاوه بر این سرمایه گذاران خارجی می توانند قراردادهای توزیع یا قراردادهای حق رای با نهادهای مجارستانی منعقد کنند که بر اساس قرارداد توزیع، توزیع کننده محصولات سرمایه گذار خارجی را خریداری کرده و به نام خود می فروشد.

قوانین همکاری مشترک شرکت ها در مجارستان

سرمایه گذار خارجی در مجارستان می تواند دستورالعمل های توزیع مناسب محصولات خود را بدهد و رعایت این دستورالعمل ها را بررسی کند. بر اساس یک قرارداد حق رای، سرمایه گذار خارجی به گیرنده امتیاز برخی از حقوق استفاده و بهره برداری در رابطه با دارایی های محافظت شده توسط حق چاپ یا حقوق مالکیت صنعتی را اعطاء می کند. فرنچایز متعهد می شود که کالاها و یا خدمات را از طریق استفاده و بهره برداری از این دارایی ها تولید و عرضه کند. فرنچایز به نام خود عمل می کند. فرنچایز دهنده همچنین می تواند مطابقت با هر دستورالعملی را که به گیرنده امتیاز داده می شود تأیید کند. یک سرمایه گذار خارجی همچنین می تواند عاملی را تعیین کند که بتواند انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث را تسهیل کند.

با انتخاب هر یک از گزینه های فوق، سرمایه گذاران خارجی می توانند یک حضور تجاری در مجارستان ایجاد کنند و از نیازهای اداری و سرمایه برای ایجاد یک نهاد محلی اجتناب کنند. با این حال، این مدل ‌های کسب‌ و کار کمتر برای سرمایه‌ گذارانی که به دنبال سرمایه‌ گذاری بلندمدت هستند، سازگار هستند. اما در مدل های کوتاه مدت، سرمایه گذاران خارجی می توانند با انعقاد قراردادهای توزیع، قراردادهای حق رای یا قراردادهای نمایندگی، مستقیما در مجارستان تجارت کنند که این قراردادها مشمول هیچ الزامات نظارتی خاصی نیستند و فقط مقررات کلی صادرات، واردات و گمرک اعمال خواهد شد. چراکه مجارستان یکی از اعضاء اتحادیه اروپا است.

در شکل زیر قواعد مربوط به شرکت های تضامنی که مشارکتی هستند، اشاره شده است:

قواعد مربوط به شرکت های تضامنی مشارکتی در مجارستان

علاقه مندان به سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اقتصاد مجارستان، جهت حل روند اداری تصمیم خود می توانند از تخصص موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت استفاده نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :